m3

 

 

 

m5

 

m7

m9

m11

m13

m15

m17

m19

m21

m23

m26

 

 

 

m28

 

m30

m32

m34

m36

m38

m40

Doelstellingen

   

De stichting Bruisend Bad Nieuweschans heeft ten doel:

 • het bevorderen van de leefbaarheid van (Bad) Nieuweschans en omgeving

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het organiseren van kunst en culturele evenementen en manifestaties ter promotie en positionering van (Bad) Nieuweschans:
  • in samenwerking met locale en regionale instellingen en ondernemers
  • d.m.v. vrijwilligersprojecten en werkervaringsprojecten
 • het organiseren van cultuur- historische evenementen
 • het organiseren van kunst-gerelateerde projecten
 • het stimuleren en organiseren van manifestaties en(permanente) exposities rondom (Oost-)Groningse kunst(enaars)
 • het organiseren en ondersteune van culturele manifestaties en projecten
 • het ontwikkelen van arrangementen
 • het ontwikkelen van toeristische projecten
 • het uitwisselen en verbreden van kennis m.b.t. de historie van (Bad) Nieuweschans en het aangrenzend grensgebied
 • de samenwerking met Duitse instellingen en bedrijven voor een sterkere grensregio
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.